Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 578/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SO/Gd 3/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-26

Wniosek M.L. o wymierzenie Burmistrzowi M. kary grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

III SA/Gd 646/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SPP/Gd 66/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie

III SA/Gd 548/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zasiłku stałego

III SA/Gd 547/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego