Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 897/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-19

Wniosek w przedmiocie pomocy finansowej na świadczenia zdrowotne

II SA/Bk 794/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 924/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 73/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Bk 960/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-25

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 619/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Bk 620/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Bk 123/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   10