Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 363/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-13

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie szkód spowodowanych przez powódź

II SA/Bd 643/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku stałego

II SA/Bd 327/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 698/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-30

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 566/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-28

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy rzeczowej

II SA/Bd 1175/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-24

Wniosek w przedmiocie zwrotu świadczeń alimentacyjnych

II SA/Bd 1168/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Bd 160/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   7