Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 255/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 413/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ke 1028/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-27

Wniosek w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Ke 702/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Ke 96/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-07

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 512/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-31

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Ke 322/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-17

Wniosek w przedmiocie umorzenia kwoty wypłaconej tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 383/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-06-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   5