Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 137/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 548/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Op 2/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 127/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Op 165/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 313/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 228/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-09

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 215/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 214/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 151/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   12