Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 133/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

II SA/Rz 130/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 787/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-06

Wniosek w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Rz 794/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej z tytułu klęski żywiołowej

II SA/Rz 732/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-17

Skarga S.M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej wniosku skarżącego o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia skargi do WSA w Rzeszowie

II SA/Rz 130/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 928/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 851/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   7