Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

V SA/Wa 1577/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w przedmiocie uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 525/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozbawienia uprawnień kombatanckich

VIII SA/Wa 717/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-02

Wniosek w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

VIII SA/Wa 717/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 2218/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego;