Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Lu 581/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

Skarga J. L. na decyzję Kierownika Urzędu od Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej

II SA/Lu 651/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku o sygn. akt II SA/Lu 651/11