Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 700/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-26

Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 700/12