Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 533/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 142/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodó...

II OZ 988/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej

II OZ 697/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 828/17 ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich