Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Gd 182/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Gd 448/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 683/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 182/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Gd 177/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Gd 182/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dotyczącej świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Gd 764/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 112/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 475/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie uprawnień kombatanckich

II SA/Gd 546/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich
1   Następne >   2