Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OZ 1372/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , znak: [...] w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OZ 206/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1392/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wpisu nieruchomości do rejestru zabytków

II OZ 438/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 164/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlano

II OZ 493/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , znak [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

II OZ 535/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

II OZ 1038/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II OZ 1603/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OZ 651/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak [...] w przedmiocie odmowy prolongaty terminu wykonania p...
1   Następne >   2