Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 881/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie referendum lokalnego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach