Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Lu 20/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 18/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wniosku B. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 25/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 24/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 26/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 27/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 16/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wniosku A. B.