Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 1127/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1180/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół nr [..] im. [..] w D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 1173/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji p...

I OZ 84/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej