Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

III SA/Wr 83/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-20

Skarga M. S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wymierzenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SA/Wr 83/1