Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 296/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2416/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy cywilnoprawnej

VIII SA/Wa 2/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej