Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 803/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-04

Skarga A. B. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieuregulowanych składek

I SA/Gd 312/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieuregulowanych składek