Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Lu 796/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Lu 992/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi A. B. na akt Starosty Z. w przedmiocie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I SA/Lu 796/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym