Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Ol 16/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013

II SAB/Ol 81/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-04-15

Wniosek A. Z. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w rozpoznaniu wniosku o uzupełnienie decyzji z dnia '[...]', Nr '[...]'

II SAB/Ol 88/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-03-14

Wniosek '[...]' o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na bezczynność '[...]' - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w '[...]' w udzieleniu informacji publicznej

II SAB/Ol 120/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-25

Wniosek A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Olsztynie sygn. akt II SAB/Ol 120/17 o odrzuceniu skargi A. S. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. w złożeniu propozycji służby

II SAB/Ol 121/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-25

Wniosek A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby