Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

I SA/Wa 957/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I SA/Kr 403/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

II SA/Go 286/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie odmowy wyrejestrowania pojazdu

III SA/Kr 46/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 190/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II FZ 159/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r.

VI SA/Wa 764/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-22

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SA/Po 278/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu

II SA/Po 622/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-23

Skarga C. i A. C. na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;

II SA/Po 695/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego;
1   Następne >   +2   +5   +10   44