Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

III SAB/Lu 19/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I OZ 393/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku oddalającego skargę S.D. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu oku Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stopnia niepełnosprawności

III SA/Lu 360/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności

II SA/Sz 1306/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 701/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Z. w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności