Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

II OZ 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ochrony gruntów rolnych i leśnych

IV SA/Wa 1990/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-14

Wniosek w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego

V SA/Wa 1873/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

V SA/Wa 2233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

IV SA/Wa 1882/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-04

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 160/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 465/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1279/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1698/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

V SA/Wa 1061/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Wniosek w przedmiocie zwrotu nadmiernie przyznanej pomocy finansowej;
1   Następne >   2