Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 2823/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 1431/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-14

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji