Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

IV SAB/Po 77/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-30

Wniosek D. P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w P. w zakresie udostępnienia informacji publicznej