Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 2674/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

Wniosek w przedmiocie kosztów sądowych zawarte w pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr [...] w przedmiocie nakazania dostosowania prowadzonej działalności do wymagań określonych w Prawie farmaceutycznym oraz rozporządzeniu w sprawie Dobrej Praktyki...

VI SA/Wa 646/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony