Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

I OZ 46/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z skargi S. Sp. z o.o. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie odprawy pieniężnej z tytułu rozwią...

II SA/Bd 269/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-03-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Gl 259/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Ke 866/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-22

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego

II SA/Ke 62/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-02-28

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego