Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

II GZ 704/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 357/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji rozwojowej

V SA/Wa 948/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-10

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie zobowiązania do zwrotu środków unijnych

II GZ 688/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego , nr [...], w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie zobowiązania do zwrotu części przyznanego dofinansowania