Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I OZ 1201/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 2051/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-02

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 529/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozbawioną poza granicami RP

I SA/Wa 2415/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 1054/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1033/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1474/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 2406/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 388/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu poz...
1   Następne >   3