Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 1132/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-29

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości dofinansowania przypadającego do zwrotu

V SA/Wa 1132/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Skarga F. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia wysokości dofinansowania przypadającego do zwrotu