Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Bk 527/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 1345/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku nr [...] w przedmiocie odmowy nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II OZ 124/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 252/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w...

II OZ 1200/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu

II SA/Bk 970/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

II SA/Bk 869/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę budynku

II SA/Rz 518/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-12

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania robót budowlanych

II SA/Bk 598/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-28

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku

II OZ 635/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na pkt.1 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie Nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem post...
1   Następne >   +2   +5   10