Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

II SO/Ke 1/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-27

Wniosek Wójta Gminy o przywrócenie terminu do przekazania sądowi skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w sprawie z wniosku P.K. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II FZ 212/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie z wniosku W. P. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy D. grzywny w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a

II SA/Bk 412/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie zmiany numeru porządkowego nieruchomości

II FZ 288/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt I SAB/Rz 8/14 w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie podatku rolnego za 2012 r.

II FZ 214/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Olsztynie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SAB/Łd 156/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-23

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SAB/Rz 8/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku rolnego za 2012 r.

I OZ 141/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi E. K. na czynność Wójta Gminy D. , nr [...] w przedmiocie zmiany numeru porządkowego nieruchomości

II SA/Ol 155/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-30

Wniosek w przedmiocie zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

IV SAB/Wr 255/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-16

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły