Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Gl 1195/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gd 477/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Ke 986/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-24

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Po 699/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Ke 375/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-01-24

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1163/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2546/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji w postępowaniu nieważnościowym

II SA/Po 373/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie obowiązku wykonania określonych robót budowlanych;

II SA/Po 958/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-30

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki;

II SA/Po 1049/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym;
1   Następne >   +2   +5   11