Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

IV SA/Wa 543/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia w ewidencji gruntów i budynków stanu działki

IV SA/Wa 544/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia w ewidencji gruntów i budynków stanu działki

III SA/Łd 175/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-21

Skarga M. C. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o utrzymaniu danych wykazanych w operacie ewidencji gruntów

III SA/Łd 1100/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-24

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 536/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków