Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SAB/Wr 18/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń, luty i marzec 2009 r.

I SA/Op 139/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wskutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy

II GZ 1322/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Poczty Polskiej Centrum Obsługi Finansowej w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym