Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Sz 1264/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-02

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

II SA/Sz 1265/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-10

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

II SA/Sz 1263/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-03

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

II SA/Bk 619/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-19

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 140/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-06-22

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 377/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Darłowo nr XXI/286/2008 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

II OZ 378/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Darłowo nr XXI/290/2008 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

II SA/Rz 1583/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-11

Wniosek w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

II OZ 672/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] , nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1406/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. nr [...] w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2