Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

IV SA/Wr 787/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy weryfikacji decyzji odmawiającej zmian we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych