Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

VIII SA/Wa 123/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. postanowił: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

II SA/Lu 781/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Łd 923/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Gl 69/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Gl 64/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Gl 66/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I SA/Gl 67/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Gl 221/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie dozoru pojazdu w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Kr 773/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 553/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów
1   Następne >   +2   6