Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OZ 775/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie wniosku ...

I OZ 776/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozysk...

I OZ 774/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudni...

I OZ 823/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego

IV SO/Gl 48/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-17

Wniosek Z. R. w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 47/13 w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

I OZ 156/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 12/10 przywracające termin do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 12/10 wymierzające grzywnę Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z wniosku Z. R. o wymierzenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie skargi w ...

IV SO/Gl 48/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-10

Wniosek Z. R. w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 47/13 w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu
1   Następne >   2