Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Izba Skarbowa X

II FSK 1216/05 - Wyrok NSA z 2006-07-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II FSK 1235/05 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o opłatę skarbową oraz stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

FSK 810/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

SA/Sz 1209/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. M., A. G. i J. S. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 1998 roku oraz odsetek od zaległości podatkowych.

FSK 1767/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia

III SA 171/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.

FZ 707/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie Nr [...] w przedmiocie brak określenia przedmiotu

FSK 2636/04 - Wyrok NSA z 2005-12-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w R. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

FSK 812/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1997 ...

FSK 1398/04 - Wyrok NSA z 2005-03-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   5