Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

I OZ 997/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

VI SA/Wa 779/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

VI SA/Wa 853/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

II SA/Wa 2397/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia przedemerytalnego

I SA/Wa 1491/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

V SA/Wa 884/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-11

Skarga [...] Sp. z o.o. na informację Ministra Gospodarki w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przywrócić [...] Sp. z o.o. termin do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 415/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 913/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-07

Wniosek A.G., A.Z., A.P., A.J., A.K., B.C., B.P., C.G., E.S., H.W., J.K., K.G., K.P., M.G., M.G., M.C., S.W., S.S., S.S. i Z.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki , nr [.....

IV SA/Wa 1902/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Wa 1749/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji orzekaj...
1   Następne >   +2   +5   9