Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Ol 403/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-09-05

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

I SA/Ke 7/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-02-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

II GZ 230/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w K. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników

II GZ 303/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

I SA/Łd 1365/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od I kwartału 1997 r. do I kwartału 2010 r.

I OZ 958/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty rolniczej w drodze wyjątku

V SA/Wa 405/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia

I SA/Bk 260/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-06

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

II SA/Ol 687/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości WSA w Olsztynie i przekazania sprawy do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

I SA/Bk 87/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-15

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od października do grudnia 2010 r.
1   Następne >   +2   4