Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II OZ 1086/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce nr XLII/319/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VI SA/Wa 2409/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy [...]

II SA/Lu 557/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Go 290/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo

II OZ 233/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXIII/1532/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów

II GZ 93/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. nr [...] w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów usługowych

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

II SAB/Rz 9/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru sołtysa

VII SA/Wa 643/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-14

Sprawa ze skargi T. G. na działanie Rady [...]

II SA/Po 680/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-23

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   28