Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

III SA/Lu 606/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Bk 380/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SAB/Lu 19/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Bk 810/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zaliczenia do osób niepełnosprawnych

III SA/Gd 612/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Ke 163/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 831/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Województwie Ś. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stopnia niepełno...

II SA/Ol 127/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OZ 393/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku oddalającego skargę S.D. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu oku Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stopnia niepełnosprawności

II SA/Ke 692/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
1   Następne >   +2   4