Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1064/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1109/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej