Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VI SA/Wa 1682/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 751/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-11

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Po 535/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-20

Wniosek w przedmiocie przedłożenia oceny technicznej

II SA/Po 1134/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 330/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

VII SO/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

Wniosek Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa znak KK[...]

VII SA/Wa 2211/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izy Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych

II SO/Gl 16/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-28

Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych pisma z dnia [...] r.

II SA/Po 84/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-15

Skarga Gminy K. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych
1   Następne >   3