Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1471/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 2449/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 589/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-27

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 769/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-15

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu

II OZ 859/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania