Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 411/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

Wniosek w przedmiocie : stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia