Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-31

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego

III SA/Lu 256/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego

II SA/Ol 632/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-17

Wniosek w przedmiocie kary za przejazd pojazdem nienormatywnym

II GZ 17/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie ; nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

II GZ 352/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym