Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 419/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej ) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania:

II SA/Ol 497/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-12-04

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie kary z tytułu urządzania gier hazardowych

II SA/Rz 422/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania